EXAMINA
1998 Master of Fine Arts (MFA), Metallformgivning, Konstfack